Περιγραφή πράξης

Έργο Apeiron:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-05026

Η ιστορία και ο πολιτισμός της ρετσίνας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ως στοιχείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Βασικός στόχος του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος» είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου εμπειρίας θεματικού τουρισμού βασισμένης στην ιστορία και τον πολιτισμό της ρετσίνας, ενός από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης.

Η εμπειρία θα απευθύνεται στους επισκέπτες της πόλης της Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσας της Κεντρικής Μακεδονίας, και πατρίδας της σύγχρονης ποιοτικής ρετσίνας. Το κοινό που θα στοχεύει η έρευνα και το προϊόν που θα προκύψει από την εφαρμογή της θα είναι τόσο το γενικό καταναλωτικό κοινό, όσο και οι επαγγελματίες του χώρου του κρασιού και της γαστρονομίας γενικότερα. Ο άξονας στον οποίο θα κινηθεί η έρευνα είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματικότητα, μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία μιας βιωματικής εμπειρίας που βασίζεται στη διαδραστικότητα και συνδυάζει την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση (edutainment).

Σκοπός της βιομηχανικής έρευνας είναι η δημιουργία προϊόντος που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην τουριστική εμπειρία της Θεσσαλονίκης, ενός ανερχόμενου προορισμού αστικού τουρισμού, μέσα από την ανάδειξη της γαστρονομικής ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης. Απώτερος στόχος, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, λειτουργώντας προς την κατεύθυνση της επέκτασης της τουριστικής περιόδου και την αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης των επισκεπτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ΗΠΑ, την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία.

elGreek